Lokalpolitik for Roskilde Kommune


Byudvikling

Vi vil gøre det mere attraktivt at leve hele livet i Roskilde. Vi ønsker bl.a. flere små og mindre

boliger til unge, enlige samt seniorer. Især har vi fokus på behovet for udvikling af

seniorbofællesskaber og andre typer af seniorboliger fordelt i hele kommunen, der gør det muligt

for borgerne at blive boende nær familie, venner og netværk, når parcelhuset er blevet for stort.

Vi ønsker at Roskilde Kommune imødekommer professionelle ejendomsudviklere med ambitioner

om at gøre Roskilde til en bedre by at leve i. Kommunens grunde og ejendomme er mere værd,

når de udvikles af professionelle.


Ældreomsorg

Vi skal være bedre til at passe på vores ældre. Vi ønsker flere friplejehjem og gerne i

sammenhæng med seniorboliger, der har adgang til friplejehjemmets faciliteter. Vi arbejder for

bedre arbejdsvilkår til plejepersonale, der skal have meget mere frihed under ansvar.

Unødvendigt bureaukrati afskaffes.


Børn og skole

Vi synes, at "En uge i et barns liv er vigtigere end mødekalenderen på rådhuset".

Vi ønsker, at pengene følger barnet og borgerne.

Vi ønsker en frikommune-ordning for folkeskolen.

Vi vil bruge anlægsbudgettet på vedligeholdelse af bl.a. vores skoler og daginstitutioner og

hverken på almene boliger eller prestigebyggerier.


Erhverv

Det private erhvervsliv skaber og betaler for vores velstand og velfærd. Vi vil gøre Roskilde til en

erhvervsvenlig by, der kan tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Vi vil have bedre rammer

til butikkerne i Roskildes bymidte, og ikke det modsatte. Bilfri bymidte er ikke løsningen.

Udviklingsprojekter med parkeringsløsninger til glæde for bymidten skal prioriteres. Vi kæmper for

bedre erhvervsklima og for iværksættere.

Væk med alle erhvervsafgifter og erhvervssærskatter.


Miljø og klima

Vi vil kæmpe for mere genbrug, renere grundvand, mindre støj, mindre forurening og mindre CO2-udslip. Som et borgerligt parti mødes LA af mange fordomme på dette område, men LA har faktisk den mest ambitiøse klimaplan af alle partierne.


Økonomi, bureakrati og frihed

Roskilde har iflg. CEPOS et potentiale til at spare 700 mio. på at blive mere omkostningseffektive. Det vil vi udnytte.

Vi vil kæmpe for, at de offentligt ansatte får bedre arbejdsvilkår. Frihed under ansvar. Vi vil kun fortælle "hvad" - ikke "hvordan".

Vi er imod skatte- og afgiftsstigninger. 

Vi er for, at indsats belønnes. Indsats som at uddanne sig, være i job, investere, løbe en risiko osv.

Vi er for, at al unødig administration og bureaukrati fjernes. Vi ønsker flere varme hænder i sundheds- og omsorgsdelen samt flere kvalificerede lærere, som sættes fri til at gøre det, de kan.