Lokalpolitik for Roskilde Kommune


Politikker 

Klik på et emneområde for at udvide

Byudvikling

Vi vil gøre det mere attraktivt at leve hele livet i Roskilde. 

Vi ønsker bl.a. flere små og mindre boliger til unge, enlige samt seniorer. Især har vi fokus på behovet for udvikling af seniorbofællesskaber og andre typer af seniorboliger fordelt i hele kommunen, der gør det muligt for borgerne at blive boende nær familie, venner og netværk, når parcelhuset er blevet for stort. 

Vi ønsker at Roskilde Kommune imødekommer professionelle ejendomsudviklere med ambitioner om at gøre Roskilde til en bedre by at leve i. Kommunens grunde og ejendomme er mere værd, når de udvikles af professionelle.

Ældreomsorg

Vi skal være bedre til at passe på vores ældre. 

Vi ønsker flere friplejehjem og gerne i sammenhæng med seniorboliger, der har adgang til friplejehjemmets faciliteter. 

Det alt for store sygefravær blandt plejepersonalet skal bekæmpes med langt bedre arbejdsvilkår, der sikrer meget mere frihed under ansvar. 

Unødvendigt bureaukrati afskaffes og erstattes med frihed under ansvar og sund fornuft.

Børn, skoler og daginstitutioner

Vi ønsker en bedre folkeskole, hvor lærerne bruger mere tid på at undervise og ingen tid på unødvendigt bureaukrati.

Ledelsen skal styrkes og arbejdsforholdene for den enkelte lærer skal forbedres. Der skal være større frihed til at planlægge resultatorienterede undervisningsforløb samt varieret og motiverende undervisning, der målrettes klassen. 

Der skal være frit skolevalg, så forældre har flere valgmuligheder, eksempelvis hvis barnet har særlige behov eller hvis den lokale folkeskole ikke er god nok. 

Vi ønsker de samme principper for vores daginstitutioner. Det alt for høje sygefravær skal bekæmpes med bedre arbejdsvilkår, hvor den enkelte pædagog udstyres med frihed til at gennemføre sin arbejdsdag under sund fornuft og uden unødvendigt bureaukrati. 

Vi ønsker flere fribørnehaver, så forældre har flere valgmuligheder. Derfor skal pengene følge barnet, hvis barnet flytter skole eller daginstitution. 

Vi vil bruge anlægsbudgettet på vedligeholdelse af bl.a. skoler og daginstitutioner og hverken på prestigebyggerier eller almene boliger, der historisk set har kostet Roskilde Kommune mange, mange millioner af kroner.

Erhverv

Det private erhvervsliv skaber og betaler for vores velstand og velfærd. 

Vi vil gøre Roskilde til en erhvervsvenlig by, der kan tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Vi vil have bedre rammer til butikkerne i Roskildes bymidte, og ikke det modsatte. Bilfri bymidte er ikke løsningen. Udviklingsprojekter med parkeringsløsninger til glæde for bymidten skal prioriteres. 

Vi kæmper for bedre erhvervsklima og for iværksættere. Væk med alle erhvervsafgifter og erhvervssærskatter.

Miljø og klima

Som et borgerligt parti mødes LA af mange fordomme på dette område, men LA har faktisk den mest ambitiøse klimaplan af alle partierne. 

Vi kæmper for mere genbrug, renere grundvand, mindre støj, mindre forurening og mindre CO2-udslip. Konkret stille vi fx gerne krav i kommunens nye lokalplaner om anvendelse af miljørigtige byggematerialer samt forbud mod anvendelse af Roundup lignende produkter ved de fremtidige boliger.

Vi ønsker at fremme biodiversitet, ikke mindst når det kan kombineres med borgernes oplevelser i naturen. Desuden kæmper vi for kloge investeringer i infrastruktur. Vi ønsker endnu bedre offentlige transportforbindelser, der gør det attraktivt at pendle fra Roskilde. Vi er imod, at der nedlægges togafgange mellem Roskilde og København.


Sport og motion

Hos Liberal Alliance elsker vi al sport. 

Vi glæder os ekstremt, når eliteatleten belønnes for sin vedholdende træning og sin vilje til at gå all in for at stå øverst på sejrspodiet. Når dette lykkes, markerer det samtidig Roskilde som en by, der har evnen og viljen til at føde store præstationer. Derfor skal Roskilde Kommune være en aktiv medspiller for elitesport. Det skal Roskilde Kommune selvfølgelig også være for breddesporten, der er så vigtig for social trivsel, sundhed og meget mere.

Hos Liberal Alliance ønsker vi at fremme sport og motion lige fra de yngste til de ældste. Desuden bakker vi op om, at Roskilde fortsat skal tiltrække internationale sportsevents, når det samtidig er en gevinst for Roskildes butikker og erhvervsliv.

Økonomi, bureaukrati og frihed

Roskilde har iflg. CEPOS et potentiale til at spare 700 mio. på at blive mere omkostningseffektive. Det vil vi udnytte og hos Liberal Alliance har vi kompetencerne til at hjælpe Roskilde rigtig godt på vej. 

Vi vil kæmpe for, at de offentligt ansatte får bedre arbejdsvilkår. Frihed under ansvar. Vi vil kun fortælle "hvad" - ikke "hvordan". Unødvendigt bureaukrati afskaffes. 

Vi er imod skatte- og afgiftsstigninger. 

Vi er for, at indsatser belønnes. Indsatser som at uddanne sig, være i job, investere samt i det hele taget at bidrage på sit arbejde med en ekstra indsats til gavn for kollegaer, kunder eller borgere med behov for omsorg, pleje eller undervisning. 

Vi er for, at al unødig administration og bureaukrati fjernes. Vi ønsker flere varme hænder i sundheds- og omsorgsdelen samt flere kvalificerede lærere, som sættes fri til at gøre det, de kan. Vi er tilhængere af sund fornuft. Ikke det modsatte.