Lokalpolitik


Vi vil gøre det mere attraktivt at leve hele livet i Roskilde. Fx vil vi have flere boliger til unge og ældre - boliger på færre m2 og, for ældre, i et plan, men mindre end almindelige parcelhuse og som f.eks. bofællesskaber.


Økonomi, bureakrati og frihed

Roskilde har iflg. CEPOS et potentiale til at spare 700 mio. på at blive mere omkostningseffektive. Det vil vi udnytte.

Vi vil kæmpe for, at de offentligt ansatte får bedre arbejdsvilkår. Frihed under ansvar. Vi vil kun fortælle "hvad" - ikke "hvordan".

Vi er imod skatte- og afgiftsstigninger.

Vi er for, at indsats belønnes. Indsats som at uddanne sig, være i job, investere, løbe en risiko osv.

Vi er for, at al unødig administration og bureaukrati fjernes. Vi ønsker flere varme hænder i sundheds- og omsorgsdelen samt flere kvalificerede lærere, som sættes fri til at gøre det, de kan.


Børn og skole

Vi synes, at "En uge i et barns liv er vigtigere end mødekalenderen på rådhuset".

Vi ønsker, at pengene følger barnet og borgerne.

Vi ønsker en frikommune-ordning for folkeskolen.

Vi vil bruge anlægsbudgettet på vedligeholdelse af bl.a. vores skoler og ikke på nye prestigebyggerier.


Erhverv

Det private erhvervsliv skaber og betaler for vores velstand og velfærd. Det er primært handlen i Roskilde. Vi vil skabe bedre rammer for erhvervslivet, et bedre erhvervsklima og kæmpe for iværksætterne.

Vi ønsker alle erhvervsafgifter og erhvervssærskatter fjernet.


Miljø og klima

Vi vil kæmpe for mere genbrug, renere grundvand, mindre støj, mindre forurening og mindre CO2-udslip. Som et borgerligt parti mødes LA af mange fordomme på dette område, men LA har faktisk den mest ambitiøse klimaplan af alle partierne.