Lokalpolitik For Lejre Kommune

For uddybning, spørgsmål og debat kontakt spidskandidat Joachim Riis.


Liberal Alliances Mission i Lejre Kommune:

Vi ønsker at anerkende og ikke mindst respektere Lejre Kommunes kompetencer, muligheder og værdier. ´Vores Sted´ er en unik landkommune med afsæt i natur, tryghed og fællesskab. Dette skal vi fortsat dyrke og værne om. 

Vi mener, at borgerlig frihed og ansvar (individuelt som fælles) er vejen frem. Vi ønsker mere selvstændighed, frit valg, politisk gennemsigtighed og ikke mindst anerkendelse af den individuelle borger i Lejre Kommune. 

Lejre Kommune skal være blandt de 10 billigste kommuner at bo i. Det er altafgørende for os at det ikke bliver dyrere at være borger. 


Liberal Alliances Vision for Lejre Kommune:

At gøre Vores Sted til et Bedre Sted.

Værdier:

Politikker 

Klik på et emneområde for at udvide

Børn- og ungepolitik

Noget af dét som gør Lejre Kommune unikt, er vores evne til at skabe trygge rammer for vores børn og unge. Vi har formået at skabe optimale rammer for vores børnefamilier, så vi bedst muligt kan facilitere en tryg og harmonisk opvækst for dem som ønsker dette. Dét kan vi være stolte af. Men i Liberal Alliance mener vi at man altid kan optimere og effektivisere på alle områder. Man kan altid gøre det bedre. På børn- og ungeområdet vil vi kæmpe for, at man i fremtiden kan få lov til at starte private dagplejeinstitutioner og uddanne vores pædagoger bedre. Sygefraværet er desværre stigende blandt personalet og dette skyldes bl.a. for mange bureaukratiske opgaver sideløbende med hovedopgaven, nemlig børnene. Fokus skal være på børnene og ikke på papirarbejdet. Dette vil resultere i bedre trivsel – ikke blot for børnene, men utvivlsomt også for personalet. Netop trivsel og tilfredshed er også nogle af nøgleordene når det kommer til SFO og skoleområdet. Her skal Lejre Kommune være kendt for trivsel og tilfredshed i topklasse. Vi ønsker ligeledes et mere nutidigt, fagligt udbud fra undervisningen, så vores børn og unge kan være bedst muligt klædt på til fremtidens udfordringer og samfundsmæssige problemstillinger og ikke blot fortidens. 

Ældrepolitik

Lejre Kommune er et herligt sted for både børn og unge, men i særdeleshed også for vores ældre. Vores ældre skal fortsat nyde godt af vores smukke natur, rolige omgivelser og ikke mindst fællesskab som hersker i Lejre Kommune. Det er vigtigt at vores ældre får mulighed for at leve deres liv på deres egne præmisser og ikke kommunens. Derfor ønsker vi så meget fritvalg som overhovedet muligt. Vi ønsker også flere friplejehjem. Her handler det ikke om den socialistiske tankegang om Jantelov og såkaldte A og B-hold, men om muligheden for en individuel og ikke mindst værdig behandling efter borgerens ønske og behov. Mennesker er ikke ens og det er løsningerne heller ikke altid. Der skal være plads til alle i Lejre Kommune og ikke kun dem som kan finde ud af indordne sig efter kommunens behov. Alle har ret til en værdig alderdom.

Miljø-, Klima- og Energipolitik 

Det er ikke noget folk normalt forbinder med Liberal Alliance, men vi er rent faktisk det mest ambitiøse parti når det kommer til miljø- og klimapolitik. Hvor regeringens officielle Co2-reduktionsmål lyder på 70%, lyder vores på 100% Co2-reduktion via internationalt udsyn. Klimaet er nemlig ligeglad med hvor Co2en kommer fra, det kræver en fælles og international indsats hvis vi skal lykkes. Den ambitiøse linje vil vi gerne fortsætte med i lokalpolitikken. Vi ønsker at investere i vores eksisterende elnet. Elnettet er nemlig forældet og kan ikke følge med vores grønne energiløsninger over jorden som det er nu. Vi ønsker derfor ikke flere solcelleparker eller vindmøller som endvidere blot er til gene for vores skønne natur. Vi skal kunne følge med udviklingen og ikke mindst behovet og efterspørgslen. Vi skal tænke os om og handle derefter. Her ud over kæmper vi naturligvis for mere genbrug, bæredygtighed, renere grundvand (meget vigtigt!) mindre støj og et generelt så lavt klimaaftryk fra Lejre Kommune som overhovedet muligt.

Kultur- og idrætspolitik

Vi tror meget på, at fællesskab gør stærk. Det styrker både vores sociale færdigheder, men også vores individuelle færdigheder. Vi tror på, at foreningslivet i Lejre Kommune kan noget ekstraordinært. Unikke fællesskaber der bliver skabt på kryds og tværs af frivillige ildsjæle bør anerkendes og dyrkes. Vi bør derfor i højere grad investere i foreningslivet, så vi fortsat kan have stærke fællesskaber i lokalmiljøet som tilbyder børn, unge og ældre sociale mødesteder som man kan spejle og udvikle sig selv i. Derfor ønsker vi også, at se på aktivitetstilskuddet og ansøgningspuljerne. Disse skal udvides og forenkles, således flere foreninger får glæde, gavn og støtte udefra. Vi ønsker at belønne personer og foreninger som bidrager positivt til kommunens trivsel, sociale samvær(d) og folkesundheden som helhed. Lokale og sociale kulturarrangementer er ligeledes noget vi ønsker mere af – gerne udendørs når vejret tillader det, så borgerne kan nyde godt af vores naturlige omgivelser.

Transportpolitik

Vores samfund og økonomi er afhængigt af, at der er god infrastruktur og velfungerende transport, så danskerne kan komme fra A til B så hurtigt, effektivt og billigt som muligt. Gode transportmuligheder øger mobiliteten, hvilket fremmer den økonomiske vækst og giver borgerne mere tid i hverdagen. Langt størstedelen af transporten af personer i Danmark – over 90 % – foregår på vejene. Den mest populære transportform er via køretøj: der er over 3 mio. køretøjer registreret i Danmark, og heraf er 2,5 mio. personbiler. Danskerne er også relativt glade for at køre i tog: i 2020 var der over 201 mio. passagerer på det danske jernbanenet. Derfor er det vigtigt, at vi løbende investere, udvikler og opdaterer vores vejnet, så vi kan følge med samfundsudviklingen på transportområdet. Derfor støtter vi også tilblivelsen af Kattegatforbindelsen. Specifikt for Lejre Kommune ønsker vi også bedre forhold for vores cyklister. Vi skal sikre en tryg færden rundt omkring i kommunen også hvis man færdes på cykel. Vi ønsker derfor med tiden flere cykelstier på strategisk fornuftige placeringer rundt omkring i kommunen. Dette understøtter endvidere vores ønsker på eksempelvis idrætsområdet og spiller godt sammen med vores mission for Lejre Kommune.

Erhvervspolitik

Det private erhvervsliv er hovedpulsåren i vores velfærdssamfund. Uden et sprudlende erhvervsliv i harmoni og vækst, vil vores muligheder, kvalitet og ydelser i velfærden blive svækket markant. Dette skal vi naturligvis anerkende. Vi ønsker derfor flere arbejdspladser og gerne ´grønne´ arbejdspladser til Lejre Kommune. Vi skal gøre det mere attraktivt at arbejde i Lejre Kommune. Vi skal derfor have så få og lave afgifter og skatter på erhvervsområdet som overhovedet muligt. Vi skal også have så få bureaukratiske forhindringer som muligt, således vi ikke bremser vores virksomheder i deres vækst, men rent faktisk faciliterer og muliggør dem. Desuden skal vi opfordre unge iværksættere til at starte deres virksomhed i Lejre Kommune. Iværksættere har glimrende muligheder og forudsætninger for at lykkes med f.eks. deres innovative, grønne virksomhedsløsning og produkt deraf, i netop Lejre Kommune, som jo rummer smuk, natur tæt på både skov og vand. Vi skal ikke være bange for driftige og handlekraftige mennesker som ønsker at starte privat virksomhed i Lejre Kommune. Vi skal turde at sige JA og vi skal turde at tænke anderledes og innovativt, hvis vi ønsker at følge med den erhvervsmæssige udvikling i samfundet. Derfor støtter vi også muligheden for flere private dagplejeinstitutioner og friplejehjem.